Dijital makinelerde ‘ Crop Faktor ‘ Dijital fotoğraf makineleri, analog makinelerin yerine geçtiği andan itibaren, beraberinde birçok yenilikle birlikte yabancı olabileceğimiz kavramları da hayatımıza getirdi. Bunların en başında ‘çarpan faktörü (CROP FACTOR)  özelliği gelmekte. CROP FAKTOR Geli­şen tek­no­lo­ji ile bir­lik­te an­lık ye­ni­lik­le­re alış­makta zor­la­nan biz tü­ke­ti­ci­ler, her ge­len ye­ni ürü­nün […]